Asset Publisher Asset Publisher

Lasy prywatne

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Starosta natomiast może powierzyć prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych nadleśniczemu Lasów Państwowych. Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koło znajduje się  3948 ha  lasów niepaństwowych, które położone są na terenie 4 powiatów: 
- powiat kolski - 2959 ha
- powiat włocławski - 149 ha
- powiat koniński - 220 ha

- powiat łęczycki - 620 ha
Dwa starostwa powiatowe, tj. Koło i Włocławek powierzyły prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych  Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koło łącznie na obszarze 2937 ha. Starostwa powiatowe w Łęczycy i Koninie prowadzą samodzielny nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na obszarze 840 ha.

 

W sprawie lasów niepaństwowych w biurze Nadleśnictwa Koło przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00 do 14.00:

Starszy Specjalista SL ds. lasów nadzorowanych, BHP i łowiectwa - Grzegorz Szarecki

 

tel. (054) 286 50 84


W pozostałe dni można kontaktować się pod numerem tel. kom. 695 301 932

 

W sprawach dotyczących stwierdzenia legalności pozyskanego drewna, zgłoszenia wykonanych prac, potrzeb konsultacji itp. prosimy o kontakt mailowy z Nadleśnictwem Koło: kolo@poznan.lasy.gov.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Koło
Gaj Stolarski 2
87-865 Izbica Kujawska