Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Koło jako samodzielna jednostka administracyjna powstała po I Wojnie Światowej z carskich lasów rządowych oraz dawnych lasów donacyjnych.

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Koło po I wojnie światowej wynosiła 5819,04 ha z tego powierzchnia carskich lasów rządowych wynosiła 2981,12 ha - carskie leśnictwo Koło i Turek.
W skład byłych lasów donacyjnych o powierzchni ogólnej 2837,92 ha wchodziły majątki: Kościelec, Lubotyń, Chełmno.
Donacja Kościelecka gen. hr. Kreutza to część uroczyska Bylice i Kościelec; donacja Lubotyńska płk. Sotnikowa to m.in. uroczysko Kawęczyn, Zakrzewo i część uroczyska Bylice; donacja Chełmińska gen. barona Bistrowa to obecne uroczyska Boguszyniec, Ladorudz, Ladorudzek, Przybyłów i część uroczyska Rzuchów.
W okresie międzywojennym opracowano dla Nadleśnictwa Koło definitywny plan urządzania lasu na okres 1929/30 - 1938/39 tworząc dwa gospodarstwa: sosnowe z 90 letnią koleją rębu i liściaste z 60 - letnią koleją rębu oraz dwa obręby leśny tj. Chełmno i Gaj.
Po drugiej wojnie światowej w wyniku realizacji dekretu PKWN powierzchnia ówczesnego Nadleśnictwa koło powiększyła się i wynosiła 7020,60 ha. Nadleśnictwo Koło (z obrębami Chełmno i Kłodawa) w granicach zbliżonych do obecnych powstało z dniem 01.01.1979 roku.