Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo w liczbach - Powierzchnia Nadleśnictwa Koło porośnięta drzewostanem to 10769 ha, - Zapas na powierzchni leśnej wynosi 2600857 m3, - Przeciętna zasobność wynosi 242 m3/ha. - Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa to 56 lat, a orientacyjny średni wiek rębności przypada na 106 lat.

Nadleśnictwo w liczbach

  • Powierzchnia Nadleśnictwa Koło porośnięta drzewostanem to 10769 ha,
  • Zapas na powierzchni leśnej wynosi 2600857 m3,
  • Przeciętna zasobność wynosi 242 m3/ha.
  • Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa to 56 lat, a orientacyjny średni wiek rębności przypada na 106 lat.

Udział siedlisk leśnych:

  • 60,4 % – lasowe,
  • 37,9 % – borowe,
  • 1,7 % – olsy.

  

 

Na terenie Nadleśnictwa Koło struktura gatunkowa drzew kształtuje się następująco:

 

 

Struktura wiekowa drzewostanów:

 

 

Podział lasów ze względu na ich funkcję:

 

 

Przyjęte wieki rębności dla głównych gatunków panujących w Nadleśnictwie Koło: