Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Koło
Nadleśnictwo Koło
(54) 286 50 84
(54) 286 50 84

 Gaj Stolarski 2
87 - 865 Izbica Kujawska

Biuro Nadleśnictwa czynne: pon - pt w godz. 7.00-15.00

Numer Rachunku Bankowego PKO BP
17 1020 2762 0000 1602 0028 0602

NIP: 889 000 22 14

 

Nadleśnictwo Koło informuje, że kasa znajdująca się w siedzibie nadleśnictwa
w miejscowości Gaj Stolarski 2, będzie funkcjonować do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Transakcje gotówkowe po 1 stycznia 2021 roku będą realizowane wyłącznie podczas
sprzedaży w leśnictwach. W biurze nadleśnictwa będzie możliwość realizacji transakcji
pieniężnych za pomocą przelewu bankowego lub terminala płatniczego.

 

SKARGI I WNIOSKI

Interesantów w sprawach skarg i wniosków w Nadleśnictwie Koło przyjmują:

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Koło - Ilona Żółtowska - we wszystkie poniedziałki, w godzinach od 12 00 do 15 00 (do 1600 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) a w razie nieobecności Nadleśniczego – Zastępca Nadleśniczego - Henryk Gostyński,

2. Starszy Specjalista ds. kadr i płac - Katarzyna Klonowska, a w razie jej  nieobecności Specjalista ds. administracyjnych pełniący obowiązki Sekretarza nadleśnictwa - Andrzej Koralewski we wszystkie dni pracy, w godzinach ich wykonywania, w zakresie przyjęcia zgłoszenia skarg i wniosków.

 

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Piotr Kropidłowski
iod@comp-net.pl

p.o. Nadleśniczego
Ilona Żółtowska
(54) 286 50 84
Zastępca Nadleśniczego
Henryk Gostyński
(54) 286 50 84
Główny Księgowy
Marta Wawrzak
(54) 286 50 84
p.o. Sekretarza
Andrzej Koralewski
(54) 286 50 84

Inżynier Nadzoru

Kazimierz Szymański
Inżynier Nadzoru
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 924

Dział Gospodarki Leśnej

Grzegorz Szarecki
Starszy Specjalista SL ds. hodowli lasu, BHP i łowiectwa
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 932
Łukasz Brzeziński
Starszy Specjalista SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 934
Dawid Łukaszewski
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 917
Radosław Śniegowski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem i użytkowania lasu
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 885 895 555

Dział Administracyjny

Edyta Szmajdzińska
Sekretarka
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 691 446 061
Tomasz Lewandowski
Specjalista SL ds. informatyki i zamówień publicznych
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 601 259 808
Tomasz Mroczkowski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 928

Dział Księgowy

Justyna Stanna
Starsza Księgowa
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 885 835 555
Anna Kubiak
Starsza Księgowa
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 927
Monika Ziółkowska
Starsza Księgowa
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 601 221 961

Posterunek Straży Leśnej

Grzegorz Stawicki
Komendant Straży leśnej
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 926
Marcin Guzowski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 695 301 915

Leśniczy ds. lasów niepaństwowych

Karol Olejniczak
Leśniczy
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 601 261 494

Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac

Katarzyna Klonowska
Starszy Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: (54) 286 50 84, tel. kom. 601 738 115