Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Koło z siedzibą: Gaj Stolarski 2; 87-865 Izbica Kujawska tel. (54) 286 50 84, adres e-mail kolo@poznan.lasy.gov.pl
  2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Koło można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl
Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela (szczegóły w załączeniu)