Postępowanie: SA.270.9.2021 "Rozbudowa leśniczówki L. Rzuchów"

Nadleśnictwo Koło zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pn.:

"Rozbudowa leśniczówki L. Rzuchów"

 

Termin składania ofert: 02.07.2021 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 02.07.2021 godz. 12:00

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) PZP

Platforma do składania ofert: miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/)

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ i załączniki do pobrania poniżej


Postępowanie: SA.270.12.2021 "Remont połączony z modernizacją odcinka dojazdu pożarowego nr 5 w oddz. 419-421, 431 Leśnictwo Kościelec"

Nadleśnictwo Koło zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pn.:

"Remont połączony z modernizacją odcinka dojazdu pożarowego nr 5

w oddz. 419-421, 431 Leśnictwo Kościelec"

 

Termin składania ofert: 14.07.2021 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2021 godz. 12:00

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) PZP

Platforma do składania ofert: miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/)

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ i załączniki do pobrania poniżej