Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Koło znajduje się 36 pomników przyrody. Ochroną pomnikową objęte są grupy drzew (14 szt.), pojedyncze drzewa (21 sz.)  oraz jeden głaz narzutowy.

 

 

Pomnikowy cis na terenie L-ctwa Kościelec