Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

 

Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:

 • Dyrekcja Generalna - jednostka centralna,

 • Regionalne Dyrekcje LP - ich zadaniem jest przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.

 • Nadleśnictwa - prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

   

W Nadleśnictwie Koło struktura organizacyjna wygląda następująco:

Nadleśnictwem kieruje p.o. Nadleśniczego - Ilona Żółtowska - odpowiada za całokształt pracy nadleśnictwa oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Nadleśnictwo Koło podzielone jest na dwa obręby leśne w skład których wchodzi 10 leśnictw i jedno Gospodarstwo Szkółkarskie Kiejsze.
 

Obręb Chełmno:

 • Leśnictwo Zbylczyce
 • Leśnictwo Dąbie
 • Leśnictwo Rzuchów
 • Leśnictwo Kościelec

 

Obręb Kłodawa:

 • Leśnictwo Rogóźno
 • Leśnictwo Sobótka
 • Leśnictwo Lipie Góry
 • Leśnictwo Bugaj
 • Leśnictwo Babiak
 • Leśnictwo Dęby Szlacheckie

 

Dane teleadresowe biura

Dane teleadresowe leśnictw