Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

Flora:

a) gatunki roślin objęte ochroną ścisłą (23 gatunki):

 • Gnidosz rozesłany - Pedicularis silvatica
 • Gnieźnik leśny - Neottia nidus-avis
 • Grzybienie północne - Nymphaea candida
 • Jarząb brekinia - Sorbus torminalis
 • Jarząb szwedzki - Sorbus intermedia
 • Kruszczyk szerokolistny - Epipactis helleborine
 • Lilia złotogłów - Lilium martagon
 • Lipiennik Loesela - Liparis Loeseli
 • Naparstnica zwyczajna - Digitalis grandiflora
 • Paprotka zwyczajna - Polypodium vulgare
 • Pokrzyk wilcza jagoda - Atropa belladonna
 • Przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis
 • Rokitnik zwyczajny - Hippohae rhamnoides
 • Rosiczka okrągłolistna - Drosera rotundifolia
 • Sasanka łąkowa - Pulsatilla pratensis
 • Sasanka otwarta - Pulsatilla patens
 • Storczyk błotny - Orchis palustris
 • Storczyk szerokolistny - Dactylorhiza majalis
 • Śniedek baldaszkowaty - Ornithogalum umbellatum
 • Wiciokrzew pomorski - Lonicera peryclimenum
 • Widłak goździsty - Lycopodium clavatum
 • Widłak jałowcowaty - Lycopodium annotinum
 • Widłak spłaszczony - Diphasiastrum complanatum


b) gatunki roślin objęte ochroną częściową (12 gatunków):

 • Barwinek pospolity - Vinca minor
 • Bluszcz pospolity - Hedera helix
 • Grążel żółty - Nuphar lutea
 • Grzybienie białe - Nymphaea alba
 • Kalina koralowa - Viburnum opulus
 • Kocanki piaskowe - Helichrysum arenarium
 • Konwalia majowa - Convallaria maialis
 • Kopytnik pospolity - Asarum europaeum
 • Kruszyna pospolita - Frangula alnus
 • Pierwiosnek lekarski - Primula veris
 • Porzeczka czarna - Ribes nigrum
 • Przytulia wonna - Galium odoratum

 

Fauna

 • Ślimak winniczek - Helix pomatia
 • pijawka lekarska - Hirudo medicinalis
 • pająk tygrzyk paskowany - Argyope bruennichi
 • Chrząszcze - Coleoptera 
 • Motyle - Lepidoptera
 • Ważki - Odonata
 • Błonkoskrzydłe -Hymenoptera
 • Płazy - Amphibia - 13 gatunków
 • Gady - Reptilia - 5 gatunków
 • Ptaki - Aves - 160 gatunków
 • Ssaki - Mammalia - 19 gatunków