Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Koło znajdują się trzy obszary Natura 2000. Są nimi dwa obszary specjalnej ochrony ptaków PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska i PLB300002 Dolina Środkowej Warty oraz jeden obszar ochrony siedlisk PLH100006 Pradolina Bzury-Neru.

  • PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska – w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa występuje w oddz. 280-283, 284a, b obrębu Chełmno, Leśnictwa Dąbie.
     
  • PLB300002 Dolina Środkowej Warty – na  gruntach administrowanych przez nadleśnictwo występuje w uroczysku Gaj Leśnictwa Dąbie.
     
  • PLH100006 Pradolina Bzury-Neru- terytorialnie pokrywa się z Pradoliną Warszawsko-Berlińską.