Położenie

Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej opartej na właściwościach ekologiczno-fizjograficznych warunkujących potencjalne możliwości rozwoju lasów i ich wielorakich funkcji Nadleśnictwo Koło znajduje się na terenie trzech krain przyrodniczo - leśnych:

Galeria zdjęć

Galeria Nadleśnictwa Koło

Historia

Nadleśnictwo Koło jako samodzielna jednostka administracyjna powstała po I Wojnie Światowej z carskich lasów rządowych oraz dawnych lasów donacyjnych.

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.