Asset Publisher Asset Publisher

W Nadleśnictwie Koło "Łączą nas drzewa"

Po raz trzeci w całym kraju odbywa się kampania "Łączą Nas Drzewa”, podczas której polscy leśnicy włączają lokalne społeczności w wiosenną akcję sadzenia drzew. W tym roku to działanie ma wymiar szczególny – Lasy Państwowe postanowiły poświęcić nowo nasadzone drzewka pamięci Jana Pawła II.
To wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego, który podkreślał, że szacunek do przyrody sprzyja rodzeniu się solidarności między ludźmi.
Wspólnie posadzona aleja dębowa prowadzi do jednej z największych i najlepiej zachowanych budowli megalitycznych z epoki kamienia w Europie. Niewątpliwie to najstarszy zabytek architektury w Polsce, grobowiec, który od ponad 5000 lat jest charakterystycznym elementem krajobrazu Kujaw i wschodniej Wielkopolski. W takiej postaci, zachowały się one w Polsce, jedynie na terenie Lasów Państwowych.
Aleja posadzonych dębów pamięci Jana Pawła II, stanie się elementem łączącym świat przyrody z krajobrazem kulturowym naszego regionu.
Nadleśnictwo Koło, Gaj Stolarski 27.04.2023 r.
Darz Bór