Asset Publisher Asset Publisher

Nowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Koło

Z dniem 10.04.2024 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – Pan Wiesław Krzewina, powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło – Pana Waldemara Kubiaka. Akt powołania na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło wręczył Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Pan Jacek Kokociński.

Nowy Nadleśniczy związany jest od początku swojej pracy zawodowej z Nadleśnictwem Koło. Tutaj odbył staż zawodowy, następnie pracował jako referent techniczny, specjalista ds. użytkowania lasu, specjalista służby leśnej ds. planowania i analiz oraz główny księgowy. Pan Waldemar Kubiak był również Nadleśniczym Nadleśnictwa Konin oraz pracował jako inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Turek. Nowy nadleśniczy doskonale zna lasy Nadleśnictwa Koło, którymi będzie zarządzać.

Nowemu nadleśniczemu życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.