Asset Publisher Asset Publisher

Narada Techniczno-Gospodarcza w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koło na lata 2023-2032

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zwołuje Naradę Techniczno-Gospodarczą w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koło  na lata 2023-2032.

Zgodnie z § 125 ustęp 2 pkt 5 Instrukcji Urządzania Lasu (Warszawa 2011r.) oraz załącznikiem do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r., Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zwołuje Naradę Techniczno-Gospodarczą w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koło na lata 2023-2032.

Narada odbędzie się 17 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w  sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie ul. Braterstwa Broni 1, 62 – 620 Babiak.

Zadaniem NTG jest dokonanie oceny gospodarki leśnej za okres poprzedniego planu urządzenia lasu, ustalenie końcowych wytycznych w sprawie organizacji prac urządzeniowych, sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko i Obszary Natura 2000.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.

Chęć udziału w posiedzeniu należy potwierdzić elektronicznie na adres: k.gielda-pinas@poznan.lasy.gov.pl

Z uwagi na zmieniającą się sytuację w kraju, związaną z pandemią, Dyrektor RDLP w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany formuły posiedzenia na formę wideokonferencji. Uczestnicy NTG zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie w osobnej wiadomości e-mail, która będzie zawierała jednocześnie link do połączenia.