Asset Publisher Asset Publisher

Eko Tydzień z Wodorkami z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole w Nadleśnictwie Koło

W dniu  16.04.2024 r. w ramach  projektu edukacyjnego ZSEA w Kole ,,Tydzień z Wodorkami” Nadleśnictwo Koło po raz kolejny przeprowadziło warsztaty przyrodniczo-edukacyjne pt. ,,Przeciwdziałanie zmianom klimatu w Nadleśnictwie Koło. Bioróżnorodność" oraz zorganizowało udział w akcji sadzenia drzew.

Tematem przewodnim warsztatów były działania leśników łagodzące zmiany klimatu oraz sposoby zwiększania bioróżnorodności w lasach.

Uczniowie ZSEA w Kole dowiedzieli się jak leśnicy przebudowywują polskie lasy z drzewostanów monogatunkowych z sosną zwyczajną na drzewostany wielogatunkowe, bardziej różnorodne. Innym ważnym działaniem leśników w walce ze zmianami klimatu jest utrzymywanie małej retencji wodnej, która ogranicza odpływ wody z lasu, poprawia bilans wodny i uwilgotnienie siedlisk. Leśnicy prowadzą trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o 10-letnie Plany Urządzenia Lasu. W Nadleśnictwie Koło funkcjonuje system ochrony przeciwpożarowej lasów, który pozwala na wykrycie pożaru we wczesnym etapie jego pojawienia za pomocą kamer z systemem wykrywania dymu. Pozwala to zapobiec katastrofalnym w skutkach pożarom lasów, które ze względu na coraz wyższą temperaturę powietrza zdarzają się coraz częściej.

Lasy odczuwają skutki zmian klimatu. Dotychczasowe działania związane tylko z gospodarką leśną nie są już wystarczające. Dlatego Lasy Państwowe, jako organizacja społecznie odpowiedzialna, angażuje się w zieloną transformację polskiej gospodarki. Prowadzimy nie tylko działania służące adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, takie jak rozwijanie małej retencji czy systemu ochrony przeciwpożarowej lasów, podejmujmy również inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie ich przyczynom. Wprowadzamy rozwiązania z zakresu gospodarki zeroemisyjnej w różnych obszarach działalności Lasów Państwowych: infrastrukturze, produkcji czy transporcie. Implementacji tego strategicznego podejścia służą trzy projekty rozwojowe: „Las Energii”, „Lasy Węglowe” oraz „Podnoszenie efektywności energetycznej budynków w PGL LP”.