Asset Publisher Asset Publisher

Czworaczki lęgu bociana czarnego (Ciconia nigra) w Nadleśnictwie Koło zaobrączkowane

Absolutnie się tego nie spodziewaliśmy! Czworaczki lęgu bociana czarnego (Ciconia nigra) w Nadleśnictwie Koło zaobrączkowane.

„O masz Ci los!!!!!” usłyszeliśmy, gdy tylko udało wspiąć się na sosnę i dostać do bocianiego gniazda. „Cztery!!!! Są cztery!!!!!! Klekoty, super BocianiMY”.

O tym, że młode są wiedzieliśmy (spójrzcie na zdjęcia- guano młodych widoczne na roślinności zielnej), ale ile ich tam jest w tym gnieździe? A gniazdo słusznych rozmiarów, ponad metr średnicy, może ważyć powyżej tony. A zwłaszcza to, dobudowywane, poprawiane co roku przez parę dorosłych bocianów czarnych, która wraca do nas i wyprowadza lęgi od 13 lat!

A zauważyliście może, że nasze boćki uwiły gniazdo w kształcie serca? Magia.

Bocian czarny to gatunek, który podlega ścisłej ochronie. Ptaki chronione są do tego stopnia, że dokładna lokalizacja ich gniazd pozostaje tajemnicą. W Polsce wokół zajętych gniazd w promieniu do 200 metrów tworzy się, zgodnie z przepisami prawa ochrony przyrody, strefy ochrony całorocznej oraz w promieniu do 500 m od gniazda strefy ochrony okresowej. Strefa ochrony okresowej ma chronić ptaki w okresie lęgowym, czyli od 15 marca do 31 sierpnia.

W naszym nadleśnictwie obecnie znajdują się 4 strefy ochrony bociana czarnego.

W wielkopolskich lasach gniazduje największa i najbardziej zwarta populacja tegoż gatunku, a nasza Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu utrzymuje pozycję polskiego bocianiego lidera. To doskonały przykład na to jak współpraca pomiędzy naukowcami, leśnikami i pasjonatami, przy odpowiednich regulacjach prawnych, może przynieść wymierne korzyści.

Kolskie „czworaczki” bociana czarnego zaobrączkował, poważył, pomierzył oraz ocenił stan zdrowotny Pan  Dariusz Anderwald, prezes Komitetu Ochrony Orłów, jak również kierownik pomyślnie zrealizowanego projektu „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych”  Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie i  Komitetu Ochrony Orłów. Realizowanego na terenie 20 obszarów Natura 2000, 17 Leśnych Kompleksów Promocyjnych, 48 nadleśnictw Lasów Państwowych.

Jako gospodarze terenu leśnego z wielką radością przyglądaliśmy się naszym bocianim „podopiecznym”, a możliwość ich bliższego poznania podczas obrączkowania jest dla nas niezwykłym i niezapomnianym przeżyciem.

Dopowiemy, że 2 najstarsze pisklęta bocianów z kolskiego gniazda otrzymały ptasie logery- specjalne lokalizatory, w pełni bezpieczne dla zwierząt urządzenia, które rejestrują lokalizację ptaka w systemie GPS w zadanym interwale czasu i zapisują współrzędne we wbudowanej pamięci. Dzięki nim prześledzimy wędrówki naszych podopiecznych. Wiedza ta pomoże lepiej chronić bociany czarne, ponieważ w drodze na zimowiska w Afryce czeka na nie wiele niebezpieczeństw.

Trzymajmy kciuki za nasze boćki!