Lista aktualności Lista aktualności

Wybuchowe znaleziska z okresu II WŚ w kolskim lesie

W dniu 27 marca 2021r. dzięki Kaliskiemu Stowarzyszeniu Poszukiwaczy Śladów Historii DENAR, w bliskim sąsiedztwie miasta Koło, w lesie na terenie Uroczyska Mikołajówek Leśnictwa Rzuchów odnaleziono i zabezpieczono :

  • 4 pociski artyleryjskie typ B (od 76 do 105mm)
  • 1 pocisk artyleryjski typ A ( do 75mm)
  • 1 granat moździerzowy typ B (81 i 82mm)
  • 8 zapalników

pochodzące z okresu II Wojny Światowej.

Stowarzyszenie DENAR, posiada wymagane prawem pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zgodę właściciela gruntu (w tym przypadku Nadleśnictwa Koło), na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków, także przy użyciu urządzeń elektronicznych.

Na miejsce wezwano policję i patrol saperski, który zabezpieczył wojenne pozostałości.

 

Apelujemy osoby postronne!

Przy tego typu znaleziskach każdy musi wykazać się wyjątkową ostrożnością!

Takich przedmiotów nie wolno dotykać, odkopywać, podnosić, czy przenosić w inne miejsca ponieważ stanowią ogromne – śmiertelne zagrożenie!

Każdorazowo o tego typu znaleziskach należy bezzwłocznie informować policję!

Takie obiekty mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne pododdziały saperskie!

 

FOT. A. Oblizajek, leśniczy Leśnictwa Rzuchów oraz DENAR Kalisz.