Lista aktualności Lista aktualności

publiczny wgląd do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koło 2023-2032

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koło na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

Z ww. projektem można zapoznać się od dnia 6 grudnia do 27 grudnia 2022 r:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwa Koło, w dniach urzędowania w godzinach od 8 do 14 (po wcześniejszym umówieniu wizyty),

- na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-poznaniu/plany-urzadzenia-lasu

Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu będzie można składać w terminie do 31 grudnia 2022 r. na piśmie w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Koło, lub przesłać na adres sekretariat@poznan.lasy.gov.pl a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP, o czym zostaną poinformowane zainteresowane osoby.