Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na wykonywanie usług leśnych 2024

Nadleśnictwo Koło

zaprasza do składania ofert w przetargu

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koło w roku 2024"

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

---> kliknij tutaj <---