Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na usługi leśne 2022

Nadleśnictwo Koło informuje o ogłoszeniu postępowania i zaprasza do składania ofert na

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koło w roku 2022"

Link do strony postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/405c6056-7670-4cea-9224-269f0e616a4e

Zgodnie z pkt. 10.13 SWZ, Nadleśnictwo Koło zwołuje zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

Zebranie odbędzie się w dniu 29 października 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Koło:

Gaj Stolarski 2, 87-865 Izbica Kujawska, pokój nr 4.