Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie dot. zakupu lasów lub gruntów do zalesienia od osób prywatnych

Nadleśnictwo Koło informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów

przeznaczonych do zalesienia

 

   Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021r. poz. 1275) nadleśnictwo może kupić las lub grunt przeznaczony do zalesienia, jeżeli:

- stan prawny gruntu jest uregulowany (założona księga wieczysta, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych);

- grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Koło (najlepiej z dwóch stron, albo dłuższym bokiem działki);

- w przypadku gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, grunt musi być przeznaczony do zalesienia. Przy braku planu musi zostać wydana decyzja o zagospodarowaniu terenu pod zalesienie;

- w powszechnej ewidencji gruntów i budynków opisanych jako: Ls, RV, RVI, RVIz;

- granice działki muszą być ustabilizowane w terenie oraz grunt nie może być przedmiotem sporów granicznych; 

- zaoferowanie konkretnej ceny sprzedaży, najlepiej popartej wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym.

 

Przed złożeniem oferty sprzedaży lasu Nadleśnictwo Koło zachęca do kontaktu telefonicznego w celu wstępnej weryfikacji.

Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan Dawid Łukaszewski

tel: 695 301 917; email: dawid.lukaszewski@poznan.lasy.gov.pl