Lista aktualności Lista aktualności

Kolejny amator zaśmiecania lasu złapany przez Straż Leśną

Dzięki staraniom Straży Leśnej Nadleśnictwa Koło ujawniono sprawcę - mieszkańca powiatu kolskiego, który potraktował las w m. Mikołajówek (Leśnictwo Rzuchów) jak wysypisko śmieci. Skończyło się na mandacie i usunięciu odpadów na własny koszt.

 

Stertę śmieci odnalazł miejscowy leśniczy. Strażnicy leśni przeszukali wyrzucone rzeczy i znaleźli dowody wskazujące na sprawcę.

Okazało się, że to mieszkaniec sąsiedniej gminy. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął najwyższy przewidziany prawem mandat za tego typu wykroczenie. Musi też na swój koszt usunąć śmieci z lasu.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć ilość wyrzucanych do lasów śmieci. Niestety mimo wielkich wysiłków i wielu metod podejmowanych przez Lasy Państwowe na rzecz rozwiązania problemu śmieci w lasach, jest on stale aktualny.

Obrazuje to ilość śmieci zebranych w ostatnich latach na terenie naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Średniorocznie to około 10 000 m3, a poniesione koszty wywozu i utylizacji sięgają blisko 2 000 000 rocznie.

Na terenie Nadleśnictwa Koło w 2020r. zebrano, wywieziono i zutylizowano blisko 200m3 śmieci. W roku 2019 było to 350m3. Wydaje się, że właściwym kierunkiem działań przeciwdziałających zaśmiecaniu jest edukacja w duchu odpowiedzialności oraz zaostrzenie sankcji karnych.

Śmieci w lesie to prawdziwa plaga. W Polsce leśnicy rocznie na sprzątanie wydają aż 20 mln złotych. Dlatego cieszy każdy sukces w walce ze "śmieciarzami".