Lista aktualności Lista aktualności

Inwestycja w wodę

Zmieniają się warunki klimatyczne,  obniża się poziom wód gruntowych, nie od dziś mówi się, że Wielkopolska stepowieje. Co robić? Trzeba gromadzić wodę w chwili, gdy jest jej dużo, a uwalniać, gdy zaczyna jej brakować. Im dłużej zatrzymamy wodę w środowisku, tym dłużej będzie można z niej korzystać. I właśnie takie czasowe zatrzymanie wody nazywamy retencją wodną. Retencja może być: mała, duża, korytowa, glebowa, czy krajobrazowa, ale każda z nich ma ten sam cel – ZATRZYMAĆ WODĘ!

Kolscy leśnicy od 20 lat dokładają wszelkich starań, aby zatrzymać wodę w lesie. Jak to robią? Na terenie Nadleśnictwa Koło powstało 35 obiektów małej retencji, głównie niewielkich śródleśnych zbiorników wodnych, rowów leśnych przedzielonych groblami, zastawek piętrzących, czy mnichów. Miały i mają one istotny wpływ na zwiększenie możliwości retencyjnych i różnorodności biologicznej na terenie, na którym większość lasów powstała  w efekcie zalesiania gruntów porolnych. Ma to ogromne znaczenie tu, na terenie ubogiej w lasy centralnej Polski, i stepowiejąc ziemi kolskiej  gdzie obserwuje się wpływ eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Niespełna miesiąc temu w grudniu 2020 roku Nadleśnictwo Koło ukończyło odtwarzanie rowów w Leśnictwie Babiak (powiat kolski, gmina Babiak) i Leśnictwie Rogóźno (powiat kolski, gmina Przedecz) - już dziś zapełniają się wodą opadową. Jest to przykład wspomnianej retencji korytowej.

          Zbiornik wodny "Kaczy dołek" w leśnictwie Babiak - rok 2019

                     Zbiornik wodny "Kaczy dołek" w leśnictwie Babiak - rok 2021      

Dzięki tym działaniom leśnicy przywrócili funkcjonalności istniejących rowów melioracyjnych. Zastosowano urządzenia piętrzące - groble ziemne i mnichy, które pozwolą zapewnić odpowiednią retencję korytową, a także odprowadzą nadmiar zgromadzonej wody do istniejących leśnych zbiorników wodnych.

Obie inwestycje zostały sfinansowane z  środków własnych nadleśnictwa.

Za film serdeczne podziękowania dla Pana Piotra Kubiaka, instruktora Koła Modelarskiego "Orlik" przy GOKiBP w Babiaku

 

Zbiorniki wodne i rowy są cennym elementem przyrody w lasach Nadleśnictwa Koło. Wpisują się w otaczający polno-leśny krajobraz. Są miejscem bytowania ptaków wodnych i związanych z wodą gadów i płazów oraz stanowią wodopoje dla zwierzyny. Mogę pełnić funkcję przeciwpożarową, jako rezerwuar wody do wykorzystania na wypadek pożaru. Odgrywają ważną rolę dla lokalnej społeczności, stały się także elementem ścieżek edukacyjnych i zajęć edukacji leśnej prowadzonej przez leśników.

 

W latach 2007-2014 Nadleśnictwo włączyło się w działania w ramach ogólnopolskiego projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu, na terenie Nadleśnictwa Koło powstało 30 obiektów małej retencji: 26 zbiorników i 4 zastawki,  a prace prowadzone w projekcie przełożyły się na konkretne liczby, gdyż łączna objętość retencjonowanej wody zwiększyła się o 67 634 m3.

Fot: Mała retencja nizinna w Nadleśnictwie Koło (realizowana w latach 2007 - 2014), Archiwum Nadleśnictwa Koło

Autor: Ilona Żółtowska, Nadleśnictwo Koło

Źródła:
• Prognoza oddziaływania na środowisko i Obszary Natura 2000 Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwo Koło na okres 01.01.2013r.-31.12.2022r.

Przydatne linki:
• https://www.ckps.lasy.gov.pl/retencja-nizinna-w-lasach#.X_2itRbdiUk
• https://www.poznan.lasy.gov.pl/en/projekty-malej-retencji-nizinnej